Vil lete etter penger

Arbeiderpartiet prøver å få Stortingsflertallet med seg på en pengehjelp til Odda. Men 100 millioner klarer de uansett ikke.