Hemmeleg «krig» i Hardanger

Hardangerbru og Jondalstunnel skal ikkje fortrenga kvarandre, offisielt. Men under overflata er det krig.