Urmakar Moe til Høgsterett

Ein tusenlapp i bot for å ha filma ein tilsett i ei urmakarforretning endar i Høgsterett. Urmakar Eystein Moe i Florø har fått dette klokkeklare signalet som han håpa, men aldri trudde på, frå Kjæremålsutvalet: