Sogndal-eksamen på nettet

Høgskulen i Sogn og Fjordane har lagt den mykje omtala matematikkeksamenen ut på nettet.