Ein skigard <i>kan</i> vara evig veit du

Severin Eskeland frå Valen gjer no songen til Stanley Jacobsen «Ein skigard kan kje vara evig veit du» til skamme. Han er i ferd med å setje opp ein skigard som kan vare evig.