Fant Campylobacter i flere drikkeprøver

Bakterien som har gjort folk syke er nå funnet i drikkevannet på Askøy.

Publisert:

DRIKKEVANN: Mandag ble campylobacter-bakterien funnet i fire prøver fra Kleppe vannverk. Foto: Rune Sævig

Tirsdag ettermiddag kom svar på vannprøver tatt fredag:

Av syv prøver tatt ulike steder i nettet til Kleppe vannverk, ble den farlige campylobacter-bakterien funnet i fire prøver.

Da hadde prøvene blitt dyrket frem i tre døgn.

Prøvene ble tatt før det mistenkte høydebassenget på Øvre Kleppe ble koblet fra.

Jakten fortsetter

Jakten på smittekilden fortsetter under høytrykk på Askøy. Innsamling og analyser av vannprøver fra Kleppe vannverk står sentralt i arbeidet.

Men kommunen har ikke funnet forurenset vann i ledningsnettet etter at det mistenkte høydebassenget ble koblet fra.

– Vi har ikke funnet forurenset vann ute på nettet etter at det mistenkte høydebassenget ble stengt av fra systemet, sier kommunalsjef Jarle Kvalvik på teknisk avdeling i Askøy kommune.

Kommunen har nå 14 ulike punkter i vannsystemet til Kleppe vannverk der de henter ut prøver for analyse. Ett av disse 14 ligger i det nå avstengte, underjordiske høydebassenget.

Klor kompliserer analysearbeidet

I andre prøver kommunen fikk svar på mandag, viste E. coli-bakterier i høydebassenget, men ingen forurensning i de andre målepunktene.

– Vi opprettholder likevel kokerådet, sier Kvalvik.

En av grunnene til det, er at myndighetene ennå ikke er helt sikre på at det faktisk er det frakoblede høydebassenget som er problemet.

PUSLESPILL: Den kan ta flere dager før en kan konkludere med en smittekilde, sier varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune. Foto: Bård Bøe

Kommunen har nemlig økt tilsettingen av klor i vannet som går ut fra renseanlegget og videre til abonnentene. Klor tilsettes for å ta livet av bakterier. Dermed vet ingen sikkert om det klorede vannet ville vært fritt for farlige bakterier også uten slik behandling.

– Får vi negativt resultat på disse punktene kan det være fordi vi har satt til klor, så det gir ikke et sikkert svar. Det sier noe om hvor komplekst dette puslespillet er, sier varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune.

– Snakker om dager

Varaordfører Espelid håper på et raskt svar på hvor epidemien startet.

– Jeg tror vi snakker om dager før vi finner et svar på hva som er smittekilden. Noe mer spesifikk kan jeg ikke være. Det er dette svaret vi alle jakter på, men svaret må være pålitelig, sier Espelid.

De fire positive prøvene er tatt i distribusjonssystemet på Øvre Kleppe og rundt Kleppe skole.

– Det samsvarer godt med intensiteten i sykdomstilfellene i de to områdene, sier varaordfører Espelid.

Mens det tas vannprøver, driver Folkehelseinstituttet og Mattilsynet med sin datainnsamling. Etter hvert skal alle dataer analyseres, før en konkluderer hvor smittekilden oppsto.

– Det kan bli en katastrofe hvis vi konkluderer for tidlig og på et for tynt grunnlag. Da risikerer vi en ny oppblomstring av smitten, sier Espelid.

Intervjuer syke

Parallelt med analysearbeidet er det også satt i gang et prosjekt for å komme til bunns i hva som er skjedd.

– De intervjuer folk som er blitt syke og kartlegger hvor de er bosatt. De ser også på hvilken bakteriesammensetning som er funnet, sier Espelid.

Arbeidet ledes av Folkehelseinstituttet, og de får hjelp med mannskap både fra kommunen og fra Mattilsynet.

Vannprøvene som kommunen samler inn blir blant annet analysert i laboratoriet til selskapet Eurofins i Bergen. En rekke ulike analyser blir gjort.

– Det tar minst ett døgn å få svar. Enkelte prøver som må dyrkes tar mer tid, sier kommunalsjef Kvalvik.

Rist er satt inn

Askøy kommune har tettet hullet inn til et annet basseng i anlegget til Kleppe vannverk, omtalt som «Høydebasseng 125». En rist manglet, noe som gjorde at dyr lett kunne komme seg inn. En ny rist er nå satt på plass igjen, etter at hullet fikk mye oppmerksomhet i pinsen.

Ifølge Kvalvik i kommunen er det likevel lite som tyder på at det er dette hullet som har forårsaket sykdomsutbruddet.

– Vannet i dette bassenget er blitt målt, og har vært rent – både før, og i de prøvene som er tatt nå, sier kommunalsjefen. Bassenget er derfor heller ikke blitt koblet fra ledningsnettet etter at epidemien brøt ut, ifølge Kvalvik.

Publisert: