Kvinnen som døde jobbet på sykehuset

Kvinnen som døde av rabies, jobbet på Førde sentralsjukehus. Over 30 av hennes tidligere kolleger er nå vaksinert.

Publisert:

SYKEHUSSJEF: – Dette er dypt tragisk, sier administrerende direktør Arve Varden i Helse Førde. Foto: ODDLEIV APNESETH

– Vi synes dette er dypt tragisk. Våre tanker går først og fremst til de pårørende, sier Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde.

Onsdag ettermiddag, nesten to døgn etter at den 24 år gamle kvinnen døde, lot Varden seg intervjue om det spesielle dødsfallet. Over 200 år er gått siden sist det var et tilfelle av rabies i Norge.

Varden bekrefter at kvinnen var arbeidstaker ved sykehuset der hun døde.

– Hvordan er dødsfallet blitt håndtert blant hennes kolleger?

– Vi hadde informasjonsmøter fredag, først for ledelsen og deretter et allmøte i auditoriet. Der orienterte vi om sykdommen og om retningslinjer for involvert personell. Her hadde vi med oss smittevernlege fra Haukeland og Folkehelseinstituttet på link. Dette begynte før smitten ble bekreftet lørdag, sier Varden.

Intervjuer og vaksinerer

Siden er 77 medarbeidere ved sykehuset blitt intervjuet om sin kontakt med pasienten. 31 av dem er så vaksinert.

– Vi har fulgt nasjonale og internasjonale retningslinjer, men har vært bevisst på at hvis det har vært rom for tvil, har vi tilbudt vaksinering.

DØDE AV RABIES: Den 24 år gamle kvinnen døde på Førde sentralsykehus mandag kveld. Foto: Oddleiv Apneseth

Om sykdomsforløpet vil ikke Varden si noe. Heller ikke detaljer om reisen der kvinnen ble smittet.

– Det er viktig for meg å formidle at det har vært og det vil være trygt å komme til Sentralsjukehuset. Jeg forstår at folk er engstelige når det er snakk om en så alvorlig sykdom som rabies, men det viktig å holde hodet kaldt og minne oss om hvor vanskelig rabies smitter, sier sykehusdirektøren.

Les også

Dette er rabies: Viruset tar 60.000 liv årlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut.

Kvinnen var fra Fjell

Kvinnen var opprinnelig fra Fjell. Der ble ordføreren informert mandag kveld.

– Det er utrolig trist at et ungt menneske i starten av livet skal dø på grunn av et hundebitt, sier ordfører Marianne Sandahl Bjorøy.

Hun forteller at det er viktig at kommunen stiller opp med all mulig hjelp til den nærmeste familien, som bor i Fjell.

– Familien blir ivaretatt

– Kriseteamet er satt i sving, og jeg vet at familien hennes blir ivaretatt, sier ordføreren.

Kvinnen som døde er fra et lite tettsted i kommunen.

– Jeg vet ikke hvor mange det er som vet det ennå, jeg tror det er de færreste som vet at hun er fra Fjell. Selv om det er en mellomstor kommune, er det veldig mange som kjenner hverandre. Og det er et lite samfunn som stiller opp for hverandre, sier Bjorøy.

– Hva gjør dere ellers for familien hennes?

– Jeg tenker at familien skal få være i fred nå. De har knapt kommet seg hjem igjen fra Førde, sier ordføreren.

RABIESVAKSINE: Viruset tar 60.000 liv årlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut. Foto: Reuters / NTB scanpix

– Familien ønsker ro

Smittevernlege Jens Eikås i Fjell avbrøt ferien og har påtatt seg rollen som familiens talsmann.

– Familien tar det svært tungt. Det kom veldig uventet. Det var et dramatisk forløp, sier Eikås, som onsdag møtte 24-åringens foreldre.

Han forteller at de er opptatt av å få fred, ro og verdighet rundt situasjonen.

– Er det noe familien er opptatt av å formidle til omgivelsene?

– De har vært veldig begeistret for den behandlingen de fikk som pårørende av sykehuset i Førde. Den roste de virkelig.

– Familien var også opptatt av at helsevesenet er enda mer på med tanke på anbefaling av vaksinering, samt hvordan en skal forholde seg hvis en blir bitt eller eksponert for farlige sykdommer. De var opptatt av at denne tragiske hendelsen kan føre til noe godt for andre. Det er nok sånn i dag at når unge reiser ut på eksotiske steder, så er ikke vaksine mot rabies-vaksine det første de tenker på, sier Eikås.

Har etablert kriseteam

Tirsdag informerte ordføreren kommunen om at kvinnen opprinnelig var fra Fjell. Hun var 24 år gammel og hadde sin første jobb som bioingeniør ved sykehuset hun døde på mandag kveld.

– Vi har etablert et kriseteam som er i beredskap. Vi har kontakt mot familien for å høre hvilken form for oppfølging de trenger, sier rådmann Steinar Nesse.

Rådmann Steinar Nesse er kjent med at kvinnen ble smittet på ferie i Sør-Øst-Asia, antakelig på grunn av hundebitt på Filippinene.

Les også

Kvinnen var innlagt i flere dager. Så begynte en lege å tenke på rabies og stilte de riktige spørsmålene.

Bekjemper rabies

På Filippinene var det i 2017 registrert 219 dødsfall av rabies.

Øyriket i Sør-Øst-Asia har et ambisiøst mål om å erklære Filippinene rabiesfri innen 2022.

Siste tiåret har antallet dødsfall gått sakte nedover fra 285 i 2007.

Samtidig er bevisstheten rundt hundebitt og smitte økt. I 2007 var det meldt inn under 200.000 dyrebitt. I 2017 var antallet seksdoblet til 1,2 millioner.

Ifølge Helsedepartementet blir rabies-bekjempelsen satt inn på tre felt:

  • Oppfordre eiere av kjæledyr om å registrere og vaksinere.
  • Spre kunnskapen om at sår fra dyrebitt må behandles grundig med vann og såpe og deretter følges opp hos kvalifisert helsepersonell.
  • Opplæring og informasjon til ulike lokale myndigheter.

Rabies-dødsfallet i Førde er fulgt opp av Folkehelseinstituttet, som i tråd med internasjonal helselovgivning har varslet landet der smitten skal ha skjedd.

– Vi har sendt melding til angjeldende land, sier fagdirektør Frode Forland.

En slik melding har nødvendige detaljer om tidspunkt og sted, slik at helsemyndighetene der kan ta skritt for å stanse ytterligere smitte.

Publisert: