Det ble brått så stille

Torsdag 15. september døde vår kjære Stig Hammersland, leder av Mobystiftelsen.

UNIK: Stig Hammersland var en utålmodig sjel som ønsket å få ting gjort. Her utenfor Sandsli videregående skole der han var elevinspektør. Roar Christiansen

Minneord

Mobystiftelsen sitt mål er å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Ytrebygda bydel, og hovedfokuset er ungdommen i bydelen.

Fra stiftelsens begynnelse i 2003 og frem til torsdag 15. september 2016, var Stig stiftelsens markante leder. Stig hadde et brennende engasjement for de unge i bydelen.

Stig hadde en urokkelig tro på ungdommen. Det var alltid en grunnleggende og intuitiv respekt for ungdommen i måten Stig forholdt seg til ulike utfordringer. Han hadde en unik evne til å fokusere på, og få frem ulike ressurser, hos de forskjellige ungdommene han møtte.

«Søreidehuset» og sommeraktivitetene for ungdommen i bydelen, i regi av Mobystiftelsen, er eksempler på dette. Det var Stig som rekrutterte eldre ungdommer som kunne ta imot og legge til rette for aktiviteter for yngre ungdommer. «Søreidehuset» er et møtested for ungdommen, her kan de for eksempel gjøre lekser, benytte seg av band-rom eller spille spill.

Hvert år i begynnelsen og slutten av sommerferien arrangeres det sommeraktiviteter for ungdommer i bydelen. I den forbindelse stilte Stig sin egen båt til disposisjon for å kunne gi ungdom nye opplevelser og utfordringer. Fisking og vannskikjøring har vært populære aktiviteter. Dette har gitt mulighet for nye opplevelser og utfordringer for ungdommen. Både Stig og konen, Ann-Mari, la ned innsats for ungdommen på ettermiddagstid for å få «Søreidehuset» til å fungere etter intensjonene. Vi har både sett og erfart at hele familien Hammersland har bidratt på tilstelninger for ungdommene.

Les også

Ordføreren: – En viktig mann for byen vår

Hvert år arrangerer Moby et seminar for dem som jobber med ungdomsgruppen i bydelen, og både offentlige og private organisasjoner deltar på seminaret. Seminaret er rettet mot dem som til dagen møter den enkelte ungdom. Tanken bak seminaret er at når ulike etater og organisasjoner som jobber med ungdom møtes, brytes barrierer til det beste for ungdommen. Seminaret har vært åpent for både Ytrebygda og Fana fordi arbeidet i de to bydelene krysser hverandre. Seminaret var et av Stig sine hjertebarn. Vi må samhandle, vi må snakke sammen, vi må vite hvor vi kan henvende oss når vi selv kommer til kort.

På seminaret bidrar alltid ungdommer fra bydelen med ulike kulturelle innslag. På den måten blir det synlig for alle og enhver hvilke flotte ungdommer vi har. Vi har sett eksempler på ungdom med en vanskelig bakgrunn som har rørt oss alle til tårer med sine innslag. Det var en selvfølge for Stig at ungdommen både skulle være deltakere og bidragsytere på seminaret.

Det å se konstruktive løsninger på utfordringer på et praktisk plan var Stig sin store styrke. Store vyer og ord var ikke det som falt naturlig for Stig, men det å gjøre noe, handle og finne løsninger, det var han en mester til. Han var ydmyk, praktisk og jordnær i sin tilnærming. Han lyttet og var villig til å lære. Han var en utålmodig sjel som ønsket å få ting gjort.

Et eksempel på dette er at han fikk ungdommen fra Sør-eidehuset med seg til å rydde og beplante arealet utenfor Søreide eldresenter. På denne måten kunne ungdommen bidra positivt til å gjøre det triveligere for beboerne på senteret tvers over gaten fra huset.

Kombinasjonen mellom sitt virke på Sandsli videregående, politikk, idrett og Moby, var en uslåelig kombinasjon. Det ga Stig både et helhetlig innblikk og perspektiv på ungdom sitt oppvekstmiljø, samt mulighet til å jobbe på ulike plan og i ulike miljøer.

Les også

Les mer om Hammerslands lærergjerning: Med sild og røykerumpe på pensum

Stig var en mester i åpne dører og se muligheter, noe som har vært en forutsetning for at Mobystiftelsen har kunnet bidra med sitt inn i bydelen. Han hadde et enormt kontaktnett, og han gikk på med krum hals for å finne løsninger på både praktiske og økonomiske utfordringer.

På dette området var Stig unik. Han var ærlig og direkte i møte med ungdommen. Han var omsorgsfull samtidig som han stilte krav. Stig hadde forventninger, og kunne bli skuffet og bekymret, hvis disse ikke ble innfridd. Hele hans arbeid var tuftet på et verdigrunnlag som handlet om nestekjærlighet og det å bry seg. Derfor kunne han også bli bekymret og fortvilet når han så en utvikling som gikk i feil retning. Det sa han også klart og tydelig fra om. Ingen, verken ungdom eller voksne, var i tvil om hva Stig mente. Alt var i klartekst.

Moby skal fortsatt bestå, men uten Stig. Noen mennesker setter tydelige spor etter seg på jorden. Stig var et av disse menneskene. Sporene etter Stig er tydelige i Ytrebygda.

Vi i Moby kommer til å savne humoren, latteren, alvoret, utålmodigheten, energien, kommentarene, varmen og lyset du brakte med deg. Vi savner deg Stig. Det ble så stille.

Mobystiftelsen:

Anita Fonnes, leder for barnevernstjenesten i Ytrebygda

Håkon Grimstad, representant for lokalt næringsliv

Bente Liland, politiet Bergen sør

Frode Stubseid, rådgiver Rå skole

Lisbeth Veddeng, rådgiver Skranevatnet skole

Stine Vågenes, rådgiver Ytrebygda skole