• FOTO: Marita Aarekol

Sammen er vi mindre alene

Sjenerøse trygdeordninger gjør at amerikanerne kaller oss en barnepikestat. Men nettopp dette har vært med på å trekke oss ut av finanskrisen, påpeker økonom Kalle Moene.