• KULT TILBOD: -  La barna få tilgjenge til kino, badeland, VilVite eller Akvariet, foreslår at sosialsjef Gitle Lunde. Han foreslår kjekke opplevingar for barn framfor meir pengar til sosislhjelpsmottakande foreldre.

Tilbod til barna framfor pengar

Gratis tilbod til barna er betre enn pengar til foreldra, meiner sosialsjef. I Ålesund fins kimen til eit nytt system.