• DATAKAOS: Innføringen av nytt datasystem har tidvis lammet saksbehandlingen ved norske domstoler.

Måtte skrive dom med penn og papir

Overgangen til nye datasystemer har skapt spesielle utfordringer for landets domstoler.