• LANDETS NEST MINSTE: Odda sjukehus er det minste sjukehuset i fastland-Norge med 11.000 menneske i opptaksområdet. FOTO: Ørjan Deisz

- Sjukehusrapporten er feil og tendensiøs

Striden om akuttkirurgien på sjukehuset i Odda spissar seg til. Fleirtalet skuldar no mindretalet for udemokratisk framferd.