• LANGT LØP: 10 år er gått siden Aurora Martinez startet arbeidet med en terapi for Føllings sykdom. Hun håper å ha et legemiddel klart om fem år og trenger 60–70 millioner for å realisere det. FOTO: EIRIK BREKKE

Martinez krysser fingrene for såkornfondet

Spanskfødte Aurora Martinez har spiren til en mulig legemiddelbedrift. Nå håper hun på drahjelp fra det nye såkornfondet i Bergen.