Hareide lover E16-kamp: – Jeg har ikke levert godt nok

Knut Arild Hareide gir stryk for egen NTP-innsats og vil fremskynde ny E16. Transportpolitiker Hans Fredrik Grøvan mener det må gå ut over andre prosjekt i Hordaland.

Publisert Publisert

KREVER KAMP: Pål Kårbø forventer at Knut Arild Hareide får fremskyndet byggestarten av ny vei- og jernbanetrasé mellom Arna og Stangelle. Foto: Ned Alley / Scanpix

  • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Min forståelse er at det vi leverte for Hordaland i Nasjonal transportplan ikke er godt nok. Mitt politiske håndverk var ikke godt nok, sier en selvransakende Knut Arild Hareide på KrFs landsmøte i Trondheim.

Etter at han la frem forslaget for NTP på en pressekonferanse i Arna 28. februar, har kritikken vært massiv.

– Det vi leverte var ikke godt nok. Min opplevelse er at det er en forståelse som Terje Breivik og Erna Solberg deler, og vi hadde en samtale om dette i etterkant.

Hareide påpeker at man i ettertid har fått til et forslag om å forsere utbyggingen av E16 fra Arna til Trengereid. Det løser imidlertid verken behovet for ny jernbane mellom Bergen og Voss, eller den rasutsatte strekningen mellom Trengereid og Stanghelle.

– Men det er en forbedring ut fra hva vi la frem på Arna stasjon.

Trengte ikke lobbe

Hareide viser til at det forrige uke var høring i Stortinget om Nasjonal transportplan. Han har avtalt å gjennomføre en samtale med Erna Solberg og Terje Breivik om Hordalands-prosjektet.

– Når skal dere ha den?

– Saken skal avgis ved månedsskiftet, så vi har en måned på oss. Vi har en felles forståelse om at vi bør få til en forbedring, men at det ikke blir enkelt.

Hareide er ikke overrasket over kritikken som kom fra hjemfylket i forbindelse med vei- og baneprosjektet mellom Arna og Stanghelle. Mens samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tidligere snakket om mulig oppstart i 2021, var prosjektet nå utsatt til etter 2024 en gang.

– Mitt inntrykk fra Hordaland er at de opplevde signalene fra regjeringen som så tydelige at det ikke var et behov for å komme med noe press på denne saken.

Må hentes fra Sotrasambandet

Overfor BT presiserer Grøvan at KrF har forhandlet frem et forslag sammen med H, Frp og Venstre. Rammene og fordelingen ligger dermed fast frem til 2029.

– De kan vi ikke flytte på. Så er det kommet noen innspill om tidligere oppstart for noen prosjekter, som for eksempel E16.

– Finnes det handlingsrom?

– Muligens. Jeg vil ikke love at det får en tidligere oppstart. Nå har statsråden muligens snakket om å få en oppstart i 2022. Enda tidligere oppstart enn det krever flytting av midler.

– Det var jo ikke mulig, sa du?

– Rammene står fast. Men vi kan jo flytte på midlene til prosjekter. Skal et prosjekt forseres, må de hentes fra et annet sted. En slik flytting av midler må eventuelt hentes fra samme fylke, mener jeg, og det må være en full enighet blant de fire partiene.

– Men det er jo bare Sotrasambandet som ligger inne med midler i første periode?

– Det er jo riktig det, sier Grøvan, og presiserer tydelig at han ikke foreslår at det skal hentes penger derfra for å gi til vei- og baneprosjektet mellom Arna og Stanghelle.

Skal vedta

På helgens landsmøte i Trondheim vedtok KrF nytt partiprogram for den kommende stortingsperioden. I programmet går de ikke inn på enkeltprosjekter, men viser til hvordan klimaendringene fører med seg mer ekstremvær, og at mange bilister i dag lever med svært rasutsatte veier.

«Det er en stor belasting for den enkelte og fører til mye utrygghet i hverdagen. Det må satses langt mer på rassikring på både fylkes- og riksveier», står det i teksten. Fylkesleder i KrF, og fungerende fylkesordfører, Pål Kårbø, var på landsmøtet. Han har tatt til ordet for at Hordaland må prioritere E16 foran andre prosjekter i Hordaland. På landsmøtet har han diskutert saken med Hans Fredrik Grøvan, som er KrFs transportpolitiker på Stortinget. Grøvan var også partiets representant i NTP-forhandlingene.

– Jeg utfordret ham på at vi forventer oppstartsmidler til E16 i første periode, sier Kårbø, og legger til at Grøvan ikke var konkret i sine tilbakemeldinger, men ønsket innspill.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. – Steinene kan dette ned når som helst

  2. NHO og LO bryter samarbeidet med fylkeskommunen

  3. NHO vil ha fortgang i veibygging

  4. Hareide kritisk til Kårbøs Hordfast-vraking

  1. E16
  2. Arna
  3. Terje Breivik
  4. Hordaland
  5. Sotrasambandet