- Slik vil godshavnen ødelegge naturidyll

Næringsråd og politikere ønsker fortsatt ny godshavn ved Flesland. Det vil ødelegge en naturidyll, mener motstandere. De har fått laget tegninger over planene.

Publisert:

Det har vært stille rundt planene om å flytte godshavnen ut av Bergen sentrum det siste året. Det skyldes hovedsaklig at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gitt Jernbaneverket i oppdrag å finne en ny plassering for sin godsterminal, som i dag er på Nygårdstangen.

Tanken har lenge vært å samlokalisere godsterminalen for jernbane med godshavn, og dermed bestemte fylkeskommunen å legge sin prosess på is inntil Jernbaneverket kom opp med sine alternativer.

Skal flyttes — men hvor?

På Bergenskonferansen denne uken, ble imidlertid kravet om å få vekk godshavnen fra sentrum gjentatt. Både Høyre og Arbeiderpartiet vil trolig ha det med i sine nye valgprogram som vedtas denne vinteren. Derimot peker de ikke på hvor godshavnen skal flyttes.

ILLUSTRASJON: OPUS/RAUNEFJORDENS VENNER

Det gjør derimot Bergen Næringsråd, som sier at Flesland peker seg ut som den beste lokaliseringen for godsterminal for både sjø, vei og bane. Det innebærer at Bergensbanen blir forlenget til Flesland, slik at godstogene — og kanskje passasjertog - kan kjøre helt ut der.Det får beboerne i området til å slå ny alarm.

— Går man for det mest sannsynlige alternativet, vil en idyll av holmer og skjærgård bli sprengt vekk og erstattet av et enormt kaianlegg. Jeg tror ikke folk er klar over dimensjonene og virkningen av denne planlagte havnen, sier Arne Tveit Faannesen, styreleder i Raunefjordens venner.

Foreningen har fått laget illustrasjoner av hvordan de mener en godshavn og -terminal vil ta seg ut. Tegningene er et partsinnlegg, men Faannesen understreker at de er basert på det samme arealbehovet som Hordaland fylkeskommune har angitt i sin mulighetsstudie.

Du kan se hvordan området vil se ut før og etter en eventuell godshavn på det interaktive bildet øverst i saken.

Ni holmer forsvinner

Der kommer det frem at minimumsarealet er på 400 dekar, men at det trolig trengs 750 dekar. For alternativet G - Egdholmane, betyr det at minst ni store og små holmer vil forsvinne fra kartet, deriblant Nordre Egdholmen, Søre Egdholmen og Kuholmen.

I tillegg er det avmerket et mulig ekspansjonsområde nordover, utenfor den marinbiologiske forskningsstasjonen på Espeland. Da står enda mer av skjærgården i fare.

"Området kan lagast stort nok til å romme både hamn og jernbaneterminal, men det vil ha større konsekvensar enn det som er skildra her" står det i utredningen.

Les også

Her skal holmene jevnes med jorden

Som BT har tidligere har skrevet, er Egdholmane et av de tre gjenstående mulige alternativene, sammen med Lønningshavn og Sletten like i nærheten. Alternativene lenger nord, og nærmere flyplassen, er ikke anbefalt av utrederne, og ett av dem har Avinor satt ned foten for.Faannesen tror Egdholmane er det mest aktuelle av alternativene.

— Ved Sletten er det bratt ned til sjøen, og det er bygget et stort kloakkrenseanlegg inne i fjellet. Jeg kan ikke skjønne at det kan la seg kombinere med havn og mulig jernbanespor. Lønningshavn er i grunn det samme alternativet som Egdholmane, bare at det tar mer av kysten, sier han.

- Bortkastede penger

Å bygge en godshavn og jernbanespor- og terminal ved Flesland vil koste rundt 18 milliarder kroner, hevder Raunefjordens Venner. Jernbanesporet alene vil koste ni milliarder.

— Det bygger vi på kostnader oppgitt av Jernbaneverket. Jernbaneutbygging koster 300.000 kroner meteren, sier Faannesen.

Han mener at eksisterende havner i bergensområdet kan ta unna fremtidens godsmengder, og at det derfor vil være bortkastede penger å bygge en helt ny storhavn.

— Ågotnes har god plass, og Dokken er i ferd med å bli bygget ut.

— Men de havnene har ikke jernbanetilknytning?

— Nei, men det er svært lite av godset som skal fra tog til skip eller omvendt. 97 prosent blir lastet til eller fra vogntog. Husk at det er et jernbanespor ned på Dokken, som ikke er blitt brukt på mange år. Når Sotrasambandet står ferdig, gjenstår bare et lite veistykke før man har veldig god vei fra Ågotnes til Ringveg Vest. Da vil vi unngå vogntog gjennom Bergen sentrum, sier Faannesen.

- Flesland-havn er miljøvennlig

Han viser også til at Stavanger og Sola nylig har bygget ut Risavika som en storhavn, og at det derfor ikke trengs nok en havn på Vestlandet.

Men det er deler av næringslivet og flere politikere uenig i.

- Målet må være minst mulig gods på vei, og mest mulig på sjø og bane. Det tjener miljøet og øker trafikksikkerheten, sa Leif Arne Strømmen, leder for NHO Logistikk og Transport region Vestlandet til BT i fjor.

- Og det er kun ett sted hvor man kan få til dette, og det er på Flesland, la han til.

Publisert:

FØR: Slik ser området ut i dag. Egdholmane ligger utenfor Mynteviken. Hjellestad ligger like utenfor venstre bildekant.

ETTER: Slik mener aktivistene at godshavnen vil ta seg ut, basert på arealplanen som fylkeskommunen har lagt til grunn. Foto: OPUS/RAUNEFJORDENS VENNER

FØR: Området sett fra en annen vinkel, litt lenger sørfra.

ETTER: ...og slik mener Raunefjordens venner at det vil se ut med godshavn. Foto: OPUS/RAUNEFJORDENS VENNER