• IKKE VEI I VELLINGEN: Her rundt Flagghøyden i Nygårdsparken skulle det komme nytt veinett før jul i fjor. Veiplanene er ennå ikke sendt på anbud. Seksjonsleder i Grønn etat, Rune Hesjedal, tror ikke øvre del av parken er ferdig opprustet før tidligst høsten 2016. FOTO: ØRJAN TORHEIM

Parken blir neppe ferdig før tidligst neste sommer

Bak de nye gjerdene i Nygårdsparken har nesten ingenting skjedd på syv måneder.