• LOKAL FORANKRING: - Fremtidige retningslinjer for oppfølging av sårbare barn og unge må ha lokal forankring, sier kommuneoverlege og fastlege Tord Moltumyr i Meland. ARKIVFOTO: THOMAS WINJE ØIJORD

Skal hjelpe barn av syke foreldre

Et nytt forskningsprosjekt skal kartlegge hvordan fastlegene ivaretar barn med alvorlig syke foreldre. - Interessant, sier lege Tord Moltumyr.