• AKSJONERER: Yngre, mannlige leger tyr til Twitter for å protestere mot en fersk dom som slår fast at høygravide, kvinnelige leger ikke har automatisk rett på fritak fra vaktordningen. På Twitter legger de ut falske «gravid-bilder» under emneknaggen #velkommenpåvakt. Her er Christopher Kvistad, styremedlem i Yngre legers forening og forsker på behandling av hjerneinfarkt på Haukeland. FOTO: Yngre Legers Forening på Twitter

Mannelegenes gravid-protest

Mannlige leger med Twitter-aksjon for å støtte sine gravide kollegaer.