Ungdomsskole i Arna stengt etter asbest-funn

Alle elever og ansatte skal holdes unna Garnes ungdomsskole etter funn av det kreftfarlige stoffet asbest. — Urovekkende at kommunen ikke oppdaget dette selv, sier FAU-leder.

FULLT VERNEUTSTYR: I årevis er elevene blitt utsatt for kreftfarlig asbeststøv på Garnes ungdomsskole. Nå må en ha verneutstyr på seg for å gå inn i bygningene. Her er HMS-ekspert Tom Eriksen ved skolen tirsdag. Odd E. Nerbø

— Vi har nå mottatt prøver som konstaterer at det er funnet asbeststøv på skolen. Funnene er gjort i 1. og 2. etasje i skolens hovedbygg, i gymnastikksal og i en sykkelbod, sier leder Harald Blytt av Byggteknisk avdeling i Etat for bygg og eiendom.

- Ekstern rådgiver

Fredag kontaktet kommunen Eriksen HMS som ekstern rådgiver, etter at en forelder ifølge kommunen hadde sendt bekymringsmelding om asbest i gymsalen. Resultatet ble dette:

 • Avdekket og bekreftet funn av asbest i bakplater bak panelet i gymsalen. Platene er av typen asbestolux. Det er avdekket forurensning fra plater i støv.
 • I sykkelboden er det avdekket store skader på asbestplater av typen eternitt. HMS-rådgiveren tilrår at boden blir stengt og at det også her blir satt i gang tiltak for å fjerne asbesten.
 • Risiko for å bli eksponert for asbest i sykkelboden og gymsalen.
 • I hovedbygget er det avdekket forurensning i støv ved rom 114. Her viser analysene at det er lav risiko for å bli eksponert for asbest. Anbefalt tiltak: Rengjøring.
 • Det er også avdekket kraftig svikt i taket i korridoren med fare for at himlingen kan falle ned.
 • Kommunen stenger skolen i påvente av sanering av asbesten.

Ifølge Bergen kommunes hjemmeside innebærer sanering å «rive, fjerne eller sikre asbest eller asbestholdig materiale», noe som må gjøres av godkjente fagfolk og krever tillatelse fra Arbeidstilsynet.

23092008004_91ceek11c98960dd3km8000.jpg Ørjan Deisz (arkiv)

— Alvorlige funn

FAU-leder: Steinar Opheim Privat

FAU-leder Steinar Opheim sier han er glad asbesten er avdekket, og at skolen og kommunen reagerer umiddelbart.— De skal gjennomføre tiltak for sanering, og det er positivt, sier Opheim, som ble varslet om de mulige funnene fredag.

Han er ikke så fornøyd med at det måtte en forelder til for å avdekke dette.

— Det er urovekkende at det er en forelder som gir en bekymringsmelding om dette, og at det ikke avdekkes av dem som har regelmessig tilsyn med skolen.

FAU-lederen spør seg hvor lang tid som er gått før dette ble oppdaget. Han peker på at bygningsmassen er gammel, og at skolen skulle totalrenoveres tilbake i 2010. — Det var bevilget midler til renovering og nybygg, men så snudde kommunen og skulle bygge ny skole på Seimsmyrane, noe som var helt uutredet. Dermed måtte foreldrene og lærerne fortsette i den gamle bygningsmassen. Det som nå skjer er vel bare en naturlig konsekvens av de vedtakene som er fattet, sier Opheim.

- Alvorlig i gymsalen

Daglig leder Tom Eriksen i Eriksen HMS AS karakteriserer funnene i gymnastikksalen som alvorlige.

— Vi hadde fire mann i aksjon på lørdag. Det var ingen tvil om at gymsalen måtte stenges. Det samme gjelder sykkelboden, mens funnene i hovedbygget ikke kan karakteriseres som fullt så alvorlige. Her ble det funnet asbest i en av åtte prøver, sier Eriksen.

Han sier at asbeststøv ikke skal forekomme, men at det er laget grenseverdier for hvor mye asbeststøv som kan finnes i et arbeidsmiljø.

Grenseverdier

— 0,1 prosent asbestfiber pr. milliliter luft er grenseverdien for et arbeidsmiljø. I skolebygg eller barnehage er det mye strengere. Der snakker vi om 0,001 prosent asbestfiber pr. milliliter luft. På Garnes Ungdomsskole var disse verdiene godt over grensen, sier Eriksen.

I en rapport om skolen fra 2012, laget etter at Arbeidstilsynet hadde pålagt Bergen kommune å kartlegge helsefarer, står det på side 10: «Det er mindre forekomster av asbest, jevnfør vedlagt rapport.»

Og nederst på side 6 i rapporten, som «anbefalte organisatoriske forhold»:

«Regelmessig kontroll av påviste asbestholdige himlingsplater.»

Setter i verk akuttiltak

Det var helsevernenheten ved Bergen kommune som bestemte at Garnes ungdomsskole måtte stenges etter asbestfunnet. Nå settes flere akuttiltak i verk ved skolen. Det sier leder ved helsevernenheten, Sonja Skotheim.

— Kommunen skal gjøre tiltak i den ene korridoren for å sikre himlingen, rengjøre nøye, og så skal det tas nye prøver for å vise at det ikke er nye funn av asbest, sier hun.

Gymsalen og sykkelboden blir stengt i en lengre periode. Særlig i gymsalen må det gjøres omfattende tiltak. Alt av panel og asbestinnholdig materiale på baksiden av panelet skal fjernes, før de innvendige veggene skal bygges opp igjen.

Skotheim sier imidlertid at det ikke blir aktuelt med helsesjekk av elevene som følge av asbestfunnet.

— Vi har snakket med både Folkehelseinstituttet og med Statens arbeidsmiljøinstitutt. De har fortalt oss at mengden støv er så liten at de ikke vil se noe på prøver. Området har også vært vasket regelmessig på de utsatt stedene og ungene har ikke oppholdt seg i støvet over tid. For å ta skade av asbest må man være eksponert for store mengder over lengre tid, sier Skotheim.

Også på andre skoler er det tidligere funnet asbest:

Les også

Vil stenge helsefarlig skole

— Ingen grunn til bekymring

Hun får støtte i det av Bjørn Hilt, professor og overlege i arbeidsmedisin ved NTNU. Han har jobbet særlig med asbest, sier elever og ansatte ved skolen kan ta det med ro til tross for asbestfunnene.

— Faren for helseskader hos personene som har oppholdt seg på denne skolen er liten. Det ikke noe som gjør at de skal tenke på dette i sitt videre liv, sier han.

Derfor mener han det ikke er noen grunn til å iverksette særlig helsesjekk av elever etter asbestfunnet.

— Absolutt ikke. Man skal ikke begynne med røntgen av alle eller noe sånt. Det er de som jobber i mye støv i årevis som har risiko for å utvikle alvorlig sykdom, sier Hilt.

Generelt mener Hilt imidlertid det er fornuftig å la seg styre av et føre var-prinsipp på skoler, barnehager og andre steder barn oppholder seg.

— Der hvor det er skader på overflater av asbest bør det renoveres. Selv om det ikke er noen stor risiko, lar vi ikke unger gå oppi dette med viten og vilje. Da er det fint at skadene er oppdaget, sånn at de kan gjøre noe med det, sier Hilt.

- Lite informasjon

Tirsdag 8. mars skal elevene være på følgende steder:

 • To klasser på Garnes videregåande skule, Stølen
 • To klasser på Arna vidaregåande skule
 • Én klasse i klubbhuset ved Garnes barneskole
 • 9. trinn blir i paviljongen på Garnes ungdomsskole
 • Resten av elevene til Idrettsparken

Tirsdag kveld klokken 18 skal det også holdes et informasjonsmøte for foreldre. Dette blir holdt på Ådnamarka skole.

Tillitsvalgt for lærere ved Garnes ungdomsskole, Bjarte Aaland, sier at de ansatte så langt har fått lite informasjon om hva som skjer.

— Foreløpig leser vi aviser for å holde oss oppdatert, og er veldig spent på hva som skjer fremover. Skal de begynne å rive i deler av bygget, ser jeg for meg det vil ta lang tid før skolen kan åpne i normal drift igjen, sier han.

Han sier lærerne lenge har vært lite fornøyd med tilstanden på skolebygget til Garnes ungdomsskole.

— At de nå finner asbeststøv, viser bare at den rehabiliteringen som var tiltenkt allerede for ti år siden, er høyst nødvendig. Vi får bare håpe at dette er et insentiv for politikerne til å ta grep så fort som mulig. Jeg vet ikke om de lande på å rehabilitere eller rive og bygge nytt, men dette er et fint spark i ræven til å få fingeren ut, sier Aaland.

På tirsdag er hele skolen spredt ut over flere lokasjoner, men lærerne prøver å likevel få gjort unna det de skal.

— Et trinn er samlet i noen paviljonger som står her. Der prøver vi å gjennomføre en halvdagsprøve etter beste evne, forteller Aaland.

De elevene han har snakket med har tatt det rolig så langt.

— Men de er selvfølgelig nysgjerrige og lurer på hva dette er. Jeg ser flere har søkt på hva asbest er, sier læreren.