• - FLERE BURDE KLAGE: Steffen Ekren, tidligere leder for Mental Helse Ungdom i Bergen og nå vara i sentralstyret er glad for at tallet på klager øker, og håper det betyr at flere kjenner til sine rettigheter. FOTO: EIRIK BREKKE

Flere mobbeklager til Fylkesmannen

I fjor havnet det flere mobbesaker på Fylkesmannens bord enn året før. Hyppige tilsyn, og økt bevissthet, mener utdanningsdirektør Anne K. Hjermann er årsaken.