Alt ånder av idyll og spirende vår på Tveiterås denne fine marsdagen. Tvillingsøstrene Alva og Hedda Hillesvik-Amdam troner på hver sin hest, mens delegasjonen fra Russland studerer aktivitetene som Bergens eneste spesialskole tilbyr elevene sine.

— Noen trenger skjerming

RIDEPRINSESSER: 16 ganger i året kjører Trond Bergsvåg hestene sine til Tveiterås og lar elevene der få øve motorikk og styrke på hesteryggen. Tvillingsøstrene Alva og Hedda Hillesvik-Amdam (7) sitter trygt på hver sin hest, mens Raghad Menhel og Bergsvåg passer på.
rune meyer berentsen

På forhånd har rektor Sigrun Tveitnes orientert gjestene om skolen. Naturligvis kom hun inn på forslaget fra arbeidsgruppen som rår kommunen å legge ned Tveiterås og la de 37 elevene der få undervisning på nærskolen sin. Et forslag som både foreldre og personalet ved skolen er sterkt imot, sa Tveitnes.— Ikke fordi vi er imot at flest mulig barn skal få et tilbud på nærskolen, men fordi noen barn trenger skjerming og rolige dager. Her kan de få være som de er, uten å bli ertet og plaget. Og her kan de iblant få føle seg flinkest, sa hun.

Bergen har bare en slik spesialskole, mens Oslo har åtte.

Planen for kommunens spesialpedagogiske tilbud, der Tveiterås er ett punkt, skal behandles i bystyret i vår.

- Lett å ødelegge

Tre representanter for tre ulike kommuner i Kaliningrad rister lattermildt på hodet når BT spør hva de synes om nedleggingsforslaget. De er enige om at det er en veldig feil beslutning.

— Et ordtak på russisk er: Det er lett å ødelegge det som er skapt. Bedre da å bevare og modernisere, sier Inna Azimova.

Delegasjonen fra Kaliningrad er i Bergen for å lære om hvordan Bergen kommune har organisert sine tjenester og tilbud til barn med funksjonshemning. Bergen har siden 2004 samarbeidet med helsemyndigheter i Kaliningrad. Først i et program om utvikling av primærhelse og smittevern. De siste to årene har det statlig finansierte samarbeidet handlet om barn med funksjonshemning.

— Har Bergen noe å lære av Kaliningrad?

- Mye å lære

Spørsmålet går til prosjektkoordinator Anne Brit Reigstad ved Etat for helsetjenester.

— Ja, vi har mye å lære av russerne, som er flinke til å bruke kultur i arbeidet med barn. Norge og Russland har flere felles nasjonale føringer for arbeidet med funksjonshemmede barn, og programmet gir verdifull utveksling av erfaringer, sier Reigstad.

— Prosjektledelsen velger å ta gjestene med til Tveiterås. Skal det tolkes som en stille protest mot rådet om å nedlegge skolen?

— Vi har sett her i dag at det fins barn som ikke lar seg integrere i vanlige skoler og vi spør oss, som russerne gjør. Hvor skal disse barna bli av? sier hun.

Gjestene mener det er mye å lære fra det de har sett og opplevd i Bergen. Tirsdag var storparten av dagen avsatt til en konferanse, der vertskap og delegasjonen på 11 utvekslet erfaringer. En sier seg særlig imponert over hva ergoterapeuter får til i det norske systemet. En annen liker tanken på å gi elevene en individuell plan i tett samarbeid med foreldrene. En tredje mener det tverrfaglige samarbeidet gjør inntrykk.

Og ikke minst har møtet med byen gjort inntrykk

— Bergen har fått en stor plass i mitt hjerte, smiler Nina Shipalova.