- Sykehuset trenger avlastningen

Tomme sykehussenger i kommunene bekymrer Helse Bergen.