• I UNDERGANGEN: Mange brukte sprøyter og annet brukerutstyr i fotgjengertunnelene under Michael Krohns gate på Damsgård. FOTO: PRIVAT

Blodige sprøyter i fotgjengertunnel

Dette synet møtte Hannah Grace Taylor i undergangen ved Strax-huset på Damsgård.