For første gang denne vinteren lyste det i forrige uke rødt på luftmåleren på Danmarks plass oransje og rødt. BT kunne da avsløre at byrådet ikke hadde satt i verk de tiltakene de selv har slått fast at kommunen skal gjennomføre når luften i Bergen er helseskadelig.

— Byrådet er handlingslammet. Det bør innføres en krisepris i bomringen når luften er så ille, sa Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne i til BT da målingene ble kjent.

Nå tar han saken videre.

«Ingen av de vedtatte tiltakene ble iverksatt, og til media uttaler byrådsleders politiske rådgiver at byrådet forholder seg til den neste beredskapsplanen, før den er vedtatt av bystyret, skriver Rødts Torstein Dahle og Båtstrand i en pressemelding, der de begrunner forslaget om å fremme mistillit mot byrådslederen.De to partiene mener at byrådet har valgt å ignorere beredskapsplanen mens bergenserne ble utsatt for helseskadelig luft.

«Bystyret kan ikke akseptere at byrådet tilsidesetter vedtatte planer for å beskytte helse og miljø», heter det i pressemeldingen.

Den formelle begrunnelsen for mistillitsforslaget vil bli utarbeidet i løpet av en uke, i tråd med reglementet for bystyret. Utformingen vil bli drøftet med de andre opposisjonspartiene, som alle vil bli invitert med på mistillitsforslaget.

14 — 1

Selv tarbyrådslederen det kommende mistillitsforslaget med fatning.

— Jeg hørteat Monika Mæland hadde 14 mistillitsforslag mot seg. Vi har et parlamentarisksystem. At de velger å stille mistillit er deres eget valg, sierSmith-Sivertsen.

Han ønsker istedet å trekke frem den nye handlingsplanen for å bedre luften.

Som BTfortalte i forrige uke, er alle tiltakene nøyaktig de samme som da forrigehandlingsplan ble lagt frem - for syv år siden.

— Det er ikkeså mange nye tiltak, men det er tiltak av langsiktig karakter som vil monne,sier Smith-Sivertsen.

Han ramser opp blant annet ladestasjonen for el-biler som åpnet forrige uke og et nytt biogassanlegg til busser.

— Vi jobber også mot statlige myndigheter for å få flere virkemidler til dager med dårlig luftkvalitet, som å kunne avvise skip som forurenser luften, sier Smith-Sivertsen.

Å lese om det i BT eller BA

I kveldens bystyremøte behandler bystyret tiltaksplanen mot luftforurensing i Bergen. Der er det kort mellom de kritiske røstene i opposisjonspartiene.

— I forrigeuke var byrådet opppe til eksamen i luftkvalitet. Og strøk med glans, dessverre.Både på den teoretiske og den praktiske prøven. Å informere byens befolkning om helsefarene ble ikke gjort før vi var på rødt nivå. Det skal iverksettes på oransje nivå, sier Tina Åsgård (SV).

— Forrige ukevar ikke særlig imponerende av byrådet. Når det lyser rødt, må de akutte tiltakene iverksettes. Vi kan ikke vente på å lese om det i BT eller BA, sier Venstres Julie Andersland.

Snakker om været

Byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) svarer at den praktiske gjennomføringen ikke nødvendigvis var deres feil.

— De tiltakenevi har myndighet til å gjennomføre, er ikke nok, sier Warloe.

Et av de første tiltakene er å vaske veiene for støv, slik at mindre av støvet skal kunne sveve.

— Det som skjedde forrige uke, var at Vegvesenet ikke vasket veiene som avtalt. Det blegjort et døgn for seint, og det er sannsynligvis grunnen til at vi nådde rødt nivå, sier Warloe.

At ikke mer ble gjort, skyldes væromslaget, ifølge ham.

— Det røde nivået varte en time eller to. Å da innføre datokjøring,som altså forbyr halvparten å kjøre, var meningsløst når vi visste omværomslaget som ville komme dagen etter, sier byråden.

Diskuter saken under !

STRIDENS KJERNE: Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen har ansvaret for å kontakte havnevesenet og veikontoret når luften når kritiske tilstander i Bergen. Da luftkrisen var et faktum sist uke, gjorde han ikke det.
Vegar Valde