• PROBLEMLØSER: Til tross for at Dagfinn Andestad (51) er sterkt rammet av cerebral parese, har han klart å utvikle tekniske dataløsninger som både han selv og andre funksjonshemmede kan få stor nytte av. Her sammen med Didrik Wesenberg, en av assistentene sine. FOTO: Rune Nielsen

Enklere liv med egne data­programmer

Cerebral parese-rammede Dagfinn Andestad har utviklet en digital peketavle som kan gjøre hverdagen mye enklere for funksjonshemmede.