Halvert oppslutning i Tromsø. Rekordsmell i Bergen. Høyres velgerskare punkterer over hele landet. Det viser en oversikt BT har laget basert på tallene fra nettsiden Poll of Polls.

Mandag ble den siste krisemålingen for Høyre publisert i BT. 27,7 er et tall de ikke har forholdt seg til på Høyres Hus siden 2007. For fire år siden var valgresultatet 35,2 prosent. Siden den gang har de også bikket 40-tallet, før den voldsomme nedturen startet.

Ap skyter fart

Johan Giertsen, som står bak nettstedet Poll of Polls, påpeker at det bare er gjort målinger i Bergen og Tromsø etter nyttår. Dermed er tallene fra de andre byene opp mot seks uker gamle.

— Det skaper noe usikkerhet. I tillegg hadde TV 2 en nasjonal kommunevalgmåling etter nyttår, der Høyre kom ut med 26,8 prosent oppslutning. Også den skaper litt usikkerhet om hvor stort minuset egentlig er, sier Giertsen, som også er medlem i Høyre.Samtidig skyter Ap fart. Og Bergen er ikke alene om denne utviklingen. I Tromsø, en av to andre byer med byråd, har Høyre halvert oppslutningen sin siden valget, fra 36 til 18, 6.

I nord er partiet midt i en krise, etter at ordfører Jens Johan Hjort og finansbyråd Anne Figenschou trakk seg etter nominasjonsmøtet, hvor de foreslo å kibbe byrådslederen Øyvind Hilmarsen ut av stolen sin. Ap derimot fosser frem, og på den siste meningsmålingen har de økt oppslutningen fra 26,4 til 40 prosent. BT har ikke fått kontakt med Hjort onsdag.

Også i Oslo og Stavanger taper de borgerlige flertallskonstellasjonene terreng. Og felles for alle storbyene i landet: Høyres tilbakegang er sammenfallende med flertallspartienes nedtur.

Kritiserer egen regjering

Ordføreren i Stavanger, Christine Sagen Helgø, mener hun tydelig ser en nasjonal trend hvor Høyre synker, og særlig Ap går frem. I Stavanger hadde Høyre sunket 7,1 prosent på siste meningsmåling, sammenlignet med valget.

Helgø mener også regjeringens håndtering av enkelte saker ikke har hjulpet på oppslutningen.

— Budsjettet de la frem var ikke spesielt godt mottatt.

Helgø peker blant annet på forslaget om å kutte barnetillegget.

— Det å ta fra folk rettigheter vil alltid være utfordrende. Tar du det sammen med kutt i formuesskatten, så er ikke det akkurat så lett å kommunisere.

— Om de hadde rådført seg med deg på forhånd, ville du gitt råd om dette?

— Nei.

Helgø legger til saken med pressestøtten som en annen sak som har slått uheldig ut for oppslutningen. Hun presiserer samtidig at den fallende oppslutningen i Stavanger ikke bare kan relateres til nasjonale forhold. En av de kontroversielle sakene i Stavanger er bompengesaken. Den siste meningsmålingen i Stavanger ble også tatt opp like etter at bompengesaken ble avgjort.

Jevnt i Oslo

— At vi har tatt ansvar for upopulære saker som den, samt at kommunen er i en mer krevende, økonomisk situasjon enn på lenge, spiller nok inn.

Ordføreren er fremdeles optimistisk, og peker på at det fortsatt er et borgerlig flertall i byen.

— Vi ønsker et størst mulig borgerlig flertall til høsten. Vi er dessuten fremdeles bare i januar, så det er lenge til valget.

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), vedgår at han gjerne skulle sett høyere tall for Høyre. Han påpeker likevel at borgerlig flertall ennå ikke er langt unna for dem.

— På den siste målingen jeg så, var vi ett mandat unna et borgerlig flertall. Så til tross for at vi skulle ønske at Høyre lå på et høyere nivå, er flertall fortsatt klart innenfor rekkevidde her i Oslo, sier han.

Røsland tror det er en blanding av lokale og nasjonale forhold som gjør at Høyre faller i alle storbyene.

— Vi må bare forsøke å gjøre det vi kan for å snu både det totale og det lokale bildet, sier han.

Ordførere kan gi drahjelp

Giertsen mener Høyre har et ess i erme fordi de har mange ordførere etter forrige valg. Dette tror han kan hjelpe partiet utover i valgkampen.

— I stortingsvalg er det ofte en ulempe å være i regjering, mens i kommunevalg ser det ut til å være motsatt. Uansett parti, er det ofte en fordel å ha ordfører når en møter velgerne frem mot et kommunevalg. Dette kan gi dragkraft oppover for Høyre i år, mener han.

I Trondheim har ikke Høyre lyktes med å gjenvinne makten i den Ap-styrte byen. Her har også KrF bundet seg til Ap, samtidig med at Venstre har åpnet opp for et samarbeid til venstre.

— Vi føler at vi ligger veldig godt an. Meningsmålingen ble tatt opp i november/desember, etter alt bråket rundt statsbudsjettet, men likevel ligger vi godt over snittet nasjonalt. For å gjøre et godt valg i Trondheim er vi nødt til å ligge over nasjonal oppslutning, sier gruppeleder og ordførerkandidat, Yngve Brox.

— Hva tror du er grunnen til at Høyre går mindre tilbake i Trondheim enn i de andre storbyene?

— Vi møter et Ap som er gått tom for ideer, og folk skiller mellom nasjonale og lokale valg, sier Brox.

Diskuter saken under: