• FYKSESUNDBROEN: Blant de broene som i dag ikke er i tilfredsstillende forfatning, er Alversundbroen i Nordhordland og Fyksesundbroen (bildet). FOTO: BIRKHAUG OG OMDAL

- Broene i vest er trygge

En tilsvarende brokollaps som på E18 i Vestfold ville neppe ha skjedd her vestpå.