- Det er sjokkerende at noen kan finne på å vandalisere stien på denne måten. Én dag kan det gå skikkelig galt, sier Espen Bergli-Johnsen (35).

Han og andre terrengsyklister bruker med ujevne mellomrom stien ned fra Fløyfjellet som treningstrasé, men de siste månedene har sabotasjen av stien gjort turene mindre hyggelige.

- Dette er en sti som er åpen for alle, men den er lite brukt av vanlige turgåere, siden den ikke er så godt kjent, sier Bergli-Johnsen.

Ryddet etter «Nina»

Den aktuelle stien starter øverst i Breistølen ikke langt fra stien som går opp Skredderdalen, men den har en sørligere retning opp mot Fløyfjellet.

- Etter ekstremværet «Nina»s herjinger i januar, har vi jobbet dugnad mellom 100 og 200 timer for å fjerne veltede trær og få stien på fote igjen. At vi skulle møte nye hindringer av denne art, hadde vi aldri trodd, sier Arild Gravdal (41).

Les også:

Sammen med tredjemann, Anders Hereid (35), setter vi kursen oppover stien en sær­deles nedbørsrik formiddag. Et par hundre meter opp vises første tegn på at noen bevisst har forringet den 1,4 km lange Skredderstien, som de kaller den.

Steinhaug i stien

- Dette våte partiet har vi drenert og lagt steiner oppå, slik at det er lettere fremkommelig både for oss som sykler og for de få gående som benytter stien. Nå er all steinen veltet utfor kanten, slik at stien her er sørpe bløt og gjørmete, forklarer Gravdal.

Et mye verre eksempel finner vi lenger oppe. Der har en sterk mann, eventuelt med medhjelpere, nærmest bygget en varde av steiner midt i stien — i et meget bratt parti.

Kart: Knut Hjortland

- Jeg vet ikke hvordan slike folk tenker. Dette er jo til stor fare for barn også. Den øverste steinen ligger nesten på vippen, så tenk hva som kunne skjedd hvis en unge prøver å klatre opp på den og faller ned, sier Espen Bergli-Johnsen, før han jevner steinhaugen utover.Terrengsyklistene har ikke tall på alle gangene de har måttet rydde stien og fikse på annet «skadeverk». Bare i forrige uke måtte de rydde opp tre ganger, på ett og samme sted.

Les også:

- Det betyr at vedkommende er rimelig iherdig etter å ødelegge, sier vossingen Anders Hereid. Han mener at inngrepene forsøpler og tar bort harmonien i skogen.

- Derfor tror jeg ikke vedkommende sabotør er noe særlig glad i naturen.

Ønsker dialog

TERRENGSYKKEL: Anders Hereid i driv nedover Skredderstien. - Møter vi turgåere, stanser vi, sier 35-åringen.
Rune Sævig

- Hvem tror dere kan stå bak dette?- Det skulle vi gjerne likt å vite. Vi ønsker virkelig å komme i dialog med vedkommende, for å få en klarhet i hvorfor han holder på slik.

- Er det ikke nærliggende å tro at det kan være en som er forbannet på at dere sykler nedover fjellsiden her?

- Det kan godt hende, men det er jo hinsides all fornuft å sette opp livsfarlige hindringer som kommer brått på. Dessuten er det umulig å sykle fort nedover her. De få gangene vi møter turgåere på denne stien, sakker vi farten og følger stivettreglene som er utformet av Norsk organisasjon for terrengsykling, sier Bergli-Johnsen, som for øvrig er NM-grossist i utforsykling.

Har dokumentasjon

De tre terrengsyklistene, som geleider oss opp Skredderstien, er medlemmer i Bergen Mountainbike Klubb, men de presiserer at arbeidet de gjør med vedlikehold ikke er i klubbens regi.

- Dette gjør vi på egen hånd. Vi ønsker ikke å legge igjen spor etter oss, vårt mål er å bevare stien og holde den i fin stand — både for turgåere og oss som sykler.

Byfjellsforvalteren i Bergen kommune og Bergens Skog- og Træplantningsselskap er varslet om det mennene kaller sabotasje mot Skredderstien.

- Vi er blitt bedt om å dokumentere hendelsene med bilder og kart, den jobben er snart ferdig. Foreløpig har vi dokumentert sabotasje 21 ulike steder langs stien, sier Arild Gravdal.

- Har dere vurdert å politi­anmelde forholdet?

- Ikke ennå, vi ønsker primært å komme i dialog med den som står bak, sier han.

Klare restriksjoner

Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal i Bergen kommune bekrefter at han har bedt om dokumentasjon fra syklistene.

- Jeg er nettopp blitt kontaktet av dem, så jeg har ikke fått anledning til å se nærmere på det. Men det bør vi åpenbart gjøre.

- Er det fritt frem for terrengsyklister å ta seg til rette i stiene rundt Fløyen?

- Nei, det finnes klare ­restriksjoner nedfelt blant annet i bruksplanen for Fløyen-om­rådet. Ønsker man for eksempel å etablere et anlegg for syklister, må det naturligvis søkes om tillatelse.

Hvis privatpersoner mener at aktivi­teten er ødeleggende for naturen eller til fare for turgåere, må man ifølge Brandsdal ta kontakt med grunneier, som i dette tilfellet er kommunen og Grønn etat.

- Uansett er ikke fremgangsmåten å legge ut farlige hindre. Det er uakseptabelt, sier han.