- Jeg kommenterer aldri slike målinger, skriver Borten Moe i en sms til Bergens Tidende.

Målingen, som Respons Analyse har gjort, viser at dobbelt så mange vil kaste Borten Moe, som de som vil beholde ham i jobben som nestleder.

Men hele 47 prosent av de spurte i denne landsmålingen har ikke noen oppfatning av spørsmålet.

- Dette er først og fremst et uttrykk for at saken er noe perifer for folk flest, sier seniorkonsulent Idar Eidset hos Respons.

Bakgrunnstallene viser at Borten Moe står svakere i eget parti enn ute blant folk ellers. Men her er materialet litt tynt, bare 40 personer av et utvalg på tusen spurte oppga at de var Sp-velgere.

Av disse vil 46 prosent at han trekker seg, mens 20 prosent vil han skal fortsette. Andelen usikre er 34 prosent.

Blant velgere til de store partiene, Høyre og Ap, er stemningen nesten lik: Hver tredje vil kaste han, hver femte vil beholde Borten Moe.

Fra de tidligere regjeringskameratene i SV er stemningen mest hatsk, 47 prosent vil kvitte seg med Senterpartiets nestleder ifølge denne målingen.

Fortsatt uro

Dagene etter det dramatiske sentralstyremøtet, der alle stilte sine plasser til disposisjon, svirret ryktene i Stortingets korridorer.

Nå har de forskjellige delene av partiet begynt å posisjonere seg. Hvem skal ut, hvem skal inn og hvem skal få bli i sentrale posisjoner i partiet?

Kilder sier til BT at de frykter en kampvotering på det ekstraordinære landsmøtet den 7. april, uansett. Og navnet er Ola Borten Moe.

- For enten blir han innstilt av valgkomiteen, og da får han motkandidat. Eller så blir han ikke innstilt, og da blir han foreslått på et benkeforslag. Det verste som kan skje er at valgkomiteen deler seg, da blir det bråk uansett.

For Borten Moe var først innstilt på å slåss for sin nestlederpost, senere varslet han at han kunne tenke seg en plass i sentralstyret. Borten Moe står sterkt i Trøndelag, men og har også sympatisører i enkelte andre fylker.

Sendte lapper

Marit Arnstad som er manges ønskede partileder, uttalte tidligere i uken at hun mente at det ikke var noe problem med to trøndere i partiledelsen. På Vestlandet er det imidlertid mange som ikke ønsker at Borten Moe skal fortsette i ledertroikaen etter landsmøtet i april. Flere mener at nestlederen har vært hovedårsaken til at Liv Signe Navarsete ikke klarte å samle Sp-troppene.

I denne ukens spørretime i Stortinget var ikke partileder Liv Signe Navarsete til stede. Men de tre som kan bli fremtidens partiledelse, opererte uvanlig samkjørt i angrepene på regjeringens statsråder. Marit Arnstad (Trøndelag), Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark) og Geir Pollestad (Rogaland) avløste hverandre i spørrerunden, og stakk lapper og stikkord til hverandre underveis.

På gruppemøtet i partiet senere på dagen dukket imidlertid Navarsete opp. Selv om hun nå har varslet sin avgang, beholder hun posisjonen som parlamentarisk leder. Det vervet beholder hun også frem til en ny partiledelse er valgt på det ekstraordinære landsmøtet om to og en halv måned.

NETT_ola_borten_moe.jpg