Som BT skrev forrige uke har kommunens byråkrater utarbeidet en rapport om hvordan det kan jobbes for å sikre den tette trehusbebyggelsen.

Denne ble imidlertid aldri sendt videre til politikerne. Heller ikke arbeidsgruppen i Bergen Næringsråd, som hadde jobbet med kommunen om denne problemstillingen, hadde hørt noe.

— Da brannen i Lærdal skjedde, tok vi kontakt med kommunen for å høre hva som hadde skjedd med dette arbeidet. Da fikk vi vite at rapporten var laget, men ikke sendt, sier Krister Hoaas i Bergen Næringsråd.Dette var stikk i strid med avtalen næringsgruppen og kommunen hadde. Denne uken møttes de for å diskutere veien videre.

— Kommunen beklaget at de ikke hadde sendt rapporten videre. Ellers er vi enige om å ikke diskutere ting som har vært, men heller hva som skal skje.

Kommer rapport

Byrådet har nå bedt om en sak fra fagfolkene til kommunen. Det blir en statusrapport for arbeidet med brannsikring i smitteområdene, og den skal komme relativt raskt.

— Dette er vi positive til. Når den saken kommer opp, forventer vi også at det kommer en politisk sak om hvordan dette arbeidet skal håndteres fremover, sier Hoaas.

Gruppen han representerer består av fagfolk fra det private næringsliv med ekspertise på brannforebygging- og branntiltak.

De har selv laget en rapport «Bergen brenner» etter alle brannene i Sandviken for noen år siden. Denne listet opp en rekke tiltak for å sikre brannsmitteområdene. Blant annet sprinkling av hus, varslingssentraler og brannposter rundt blant trehusene.

Trenger standard

Det minste man bør få til er å opprette varslingssentraler koblet til brannvesenet, slik at de vet nøyaktig hvor det brenner, mener Hoaas.

— Målet er også å få til en slags Bergens-standard for sikring. Hvor høyt eller lavt skal standarden for sikring være i disse områdene? Det er vanskelig å råde kunder om dette, fordi det i dag ikke finnes en slik standard.

Hoaas sier gruppen fra næringsrådet kan trekkes nærmere inn i kommunens arbeid. De er innforstått med at dette kan gjøre dem diskvalifisert for eventuelle anbudsrunder for brannsikring senere.

Skal få status

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har tidligere sagt til BT at hun ikke ble kjent med brannsikringsrapporten i kommune før etter Lærdal-brannen:

— Brannsikkerhet og beredskap var et naturlig tema etter storbrannen i Lærdal. Samtidig besluttet jeg at vi skal legge frem en politisk sak om status og hva som er gjort for å brannsikre trehusbebyggelsen i Bergen.