— Det er ingen debatt om Lærdal sjukehus nå, det er ikke at aktuelt tema, sa Høie, og viste til den varslede nasjonale helseplanen som kommer neste år. Før det vil han ikke diskuterer konkrete sykehus og deres fremtid.

Det var Senterpartiets Kjersti Toppe som ville vite hvilken lærdom helseministeren mener vi bør trekke når det gjelder lokalsykehusenes rolle ved store ulykker og beredskap. Hun viste til innsatsen ved både Voss og Lærdal sykehus under de to store katastrofene i Indre Sogn.

Bent Høie var raus med skryten. Han sa det var en formidabel innsats som ble vist da 450 personer var innom til kontroll under Lærdalsbrannen. Han skrøt også av innsatsen på Voss og i Førde.

— Det var et veldig godt samarbeid under hele hendelsen, sa Høie og trakk frem koordineringen både i luften og på bakken, og mellom sykehusene.

Men han ville ikke trekke noen konklusjoner om hvilken fremtid lokalsykehusene skal ha. Den debatten vil han ta når regjeringen legger frem sin nasjonale helse og sykehusplan i 2015.

— Både Kjersti Toppe og jeg har vært opptatt av at den planens skal Stortinget være med å forme ut, og slik vil det bli, sa helseministeren.

Toppe var skuffet over at statsråden ikke ville si noe mer forplikten de om lokalsykehusene betydning, slik de har fremstått under katastrofene i Sogn.