At politiet gjentatte ganger uttrykte bekymring over det høye måltallet på asylfeltet, stoppet aldri Frp-statsråd Anders Anundsen i fjor. Han ignorerte faglige råd og presset på for at måltallene skulle nås. Historien er kjent: Antallet utsendte lengeværende asylbarn eksploderte i fjor høst, og forholdet mellom regjeringen og støttepartiene ble satt på sin hittil mest alvorlige prøve.

Men det stoppet ikke der. I arbeidet med statsbudsjettet for 2015 insisterte Anundsen på at måltallene skulle økes ytterligere. Fjorårets måltall på 1900 skulle slås ettertrykkelig. Politiet protesterte, men til begrenset nytte. 2200 asylsøkere med endelig avslag skulle sendes ut av landet i løpet året, var justisministerens beskjed til politiet.

Slik ser det ikke ut til å gå.

Etter bare et par måneders arbeid, melder Politiets utlendingsenhet (PU) tilbake at de ikke greier å oppfylle ministerens krav.

«Negativ utvikling»

I sin månedsrapport for februar forklarer PU at «det har vært en negativ utvikling på handlingsrommet for uttransporter innen kategorien asyl siden 01.01.2015».

Som en konsekvens ser de seg nødt å redusere ambisjonene: Politimester Kristin Kvigne i PU tror ikke det blir mulig å få ut flere enn 1800 asylsøkere med endelig avslag. Det er 400 færre enn det Anundsen ønsket. Det er til og med færre enn justisministeren klarte å sende ut i fjor, da telleverket stanset på 1804.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener justisminister Anders Anundsen har seg selv å takke for asylproblemene som nå har oppstått.

- Justisministeren betaler nå for sin kortsiktige tenkning. Han valgte å ignorere de faglige rådene fra politiet i fjor høst. Det førte blant annet til at tallet på utsendelser til Afghanistan ble alt for høyt, noe vi i dag betaler prisen for. Jeg håper virkelig ikke han overkjører de faglige rådene fra Politiets utlendingsenhet en gang til, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF), medlem av Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité.

Ønsker ikke svare

Verken Justisdepartementet eller PU har ønsket å svare på spørsmål fra BT om hva de beskriver som «en negativ utvikling» består i.

Det som er kjent, er at returene til Afghanistan har stanset nesten helt opp. De massive utsendelsene av barnefamilier fra Norge i fjor høst opprørte afghanske myndigheter, som protesterte både skriftlig og muntlig. Justisminister Anundsen og hans folk har flere ganger sagt at de har ryddet opp i striden og at samarbeidet er godt, men statistikken viser dramatiske endringer siden i fjor.

Problemer i Afghanistan

BT får opplyst at det pr. 13. mars kun var uttransportert 27 personer til Afghanistan i 2015. Siden 28. februar har norske myndigheter kun fått sendt hjem fem afghanere. Til sammenlikning ble det i toppmåneden oktober i fjor sendt ut 80 personer til Afghanistan.

Også de såkalte dublinerne, asylsøkere som skal få behandlet søknaden sin i et annet Schengen-land, har vist seg vanskelige å få ut. Her vil PU redusere ambisjonene fra 1600 til 1370 returer.

Verken justisminister Anders Anundsen eller hans statssekretær Jøran Kallmyr ønsket å stille til intervju med Bergens Tidende i går. I en kort e-post skriver Kallmyr følgende:

«Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt forslag fra Politidirektoratet om å justere innrettingen av måltallet for antall returer i 2015. Dette er nå til behandling i departementet.»

Har fått store bevilgninger

Det har ikke stått på pengene når politiet nå ser seg nødt til å redusere ambisjonsnivået: Solberg-regjeringen bevilget 84 millioner kroner ekstra for at politiet skulle greie å øke antallet uttransporter til 7800 i 2015.Dette omfatter fire katorier utsendelser - der asyl er en av dem.

Tallet på 7800 utsendelser ligger fast, tross problemene med asyl- og Dublin-returer. For å komme i mål, vil PU omprioritere: Langt flere i kategoriene «bortviste» og «utviste» skal ut av landet enn opprinnelig planlagt. Slik skal problemene med asylreturene ikke ramme det totale antallet returer av utlendinger.

I Frp reageres det på opplysningene om at politiet nå gir opp måltallene for asyl.

- Det Stortinget har vedtatt kan ikke PU omdefinere. Det aller viktigste er at en får transportert ut mennesker som har søkt beskyttelse og som ikke har krav på det, slik at de ikke lenger opptar ressurser, sier innvandringspolitisk talsmann Mazyar Keshvari.

Taust i 115 dager

PU-sjef Kristin Kvigne ønsker ikke å uttale seg om organisasjonens arbeid, men overlater arbeidet til informasjonsavdelingen. De skriver i en kort e-post følgende: «Vi er kjent med at departementet vurderer forslaget. Inntil videre jobber vi etter måltallene vi har nå.»

Det er ikke første gang Kvigne nekter å uttale seg. BT har siden asylbarnsaken sprakk 2. desember gjentatte ganger forsøkt å få et intervju med PU-sjefen. Fredag hadde tausheten vart i 115 dager.

Som BT har skrevet tidligere er det ikke første gang politiet har bedt om å få redusere måltallene innen asyl. I august i fjor ga politiet klar beskjed om at de trolig ikke ville klare oppgaven justisministeren hadde gitt dem. Årsaken var at krig og ufred gjorde det utfordrende å få uttransportert til steder som Gaza, Irak og Iran.

Anundsen valgte den gang å ignorere rådet om å justere ambisjonene, og insisterte på at måltallene for asylreturer skulle nås.