- Vi ringte eierne av tomten en rekke ganger for å høre om de ikke ville selge, men det ville de ikke

Det var bare den de ville ha.