«Fergelemmen var i spenn. Matrosen fikk den i brystet.»

Matros skal ha fått fergelemmen i brystet da den skulle opp.