• FENGSEL: I dag er det to ungdommer under 18 år som sitter i Norges eneste fengsel for ungdom. - Dette er ganske unikt, og interessen fra utlandet viser at Norge griper tak i dette med barn i fengsel på en god måte, sier leder av Ungdomsenheten, Per Omdal. FOTO: Gidske Stark

Her skal ungdom komme på rett kjøl

I Åsane i Bergen ligger landets eneste ungdomsfengsel for kriminelle mellom 15 og 18 år. Etter fem år med prøvedrift, åpnet det permanente fengselet i januar i år.