DEBATT: Statsbygg tar munnen for full

Det er politikerne fra Kultur— og ressursutvalget som diskuterer saken på torsdagens møte. Bergenspolitikerne har allerede gitt utbyggeren Svein Kjelstrup-Olsen dispensasjon fra områdeplanen, slik at han kan bygge høyhus på tomten ned mot Store Lungegårdsvannet.

Fylkeskommunen har tidligere varslet innsigelse mot planene. I torsdagens møte skal de vurdere om den skal opprettholdes. Etter det BT kjenner til vurderer flere å fjerne den. Nils Marton Aadland i Høyre sier de ikke har konkludert ennå.

— Vi skal ha gruppemøte om dette torsdag morgen. Da skal saken drøftes.

Vil fjerne innsigelse

Heller ikke utvalgsleder Anne Beth Nærheim (V) vil si hva hennes parti faller ned på.

— Dette tar vi i møtet.

Anita Garlid Johannessen fra Frp er imidlertid tydelig på hva de mener om saken.— Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å fjerne innsigelsene. Men vi skal diskutere det med de andre torsdag.

Videre til Sponheim

De har sett på tegninger «opp og i mente» den siste tiden, påpeker hun, og mener det kan være en del ting som er feil med tanke på skyggeleggingen fra høyhuset. Johannessen påpeker også at flere naboer er positive. Noen naboer som ikke er positive er den kommende Kunsthøyskolen.

Statsbygg, som skal bygge skolen, har tidligere sendt protestbrev til kommunen. I et leserinnlegg i BT i dag skriver regiondirektør Torbjørn Nævdal i Statsbygg at saken blir sendt videre til Fylkesmannen dersom politikerne opprettholder innsigelsen.

Dersom fylkespolitikerne fjerner innsigelsen, går saken uansett videre til Riksantikvaren.

Riksantikvaren med

I notatet fra administrasjonen skriver fylkesrådmann Rune Haugsdal at det er opp til politikerne å vurdere saken, men legger ikke skjul på hva som skjer hvis de ikke opprettholder motstanden.

«I saker som fylkeskommunen behandler som rette myndighet (...) skal Riksantikvaren varsles, dersom det fattes vedtak som er i strid med faglige anbefalinger i saken og vedtaket fører til at nasjonale verneverdier blir rammet».