- Dette er ein giftpøl

Ingmar Ljones har eit forslag om kva ein bør gjere med Arnavågen.