14. august 2012. To menn møtes på en gravplass ved en kirke sør for Bergen sentrum. Stedet er ikke tilfeldig valgt. Ingen av dem vil treffes på en offentlig plass.

Den ene er daværende styre­leder Christian Hysing-Dahl i den kristelige stiftelsen Betanien. Den andre mannen har over tid gravd frem en rekke alvorlige opplysninger om Are Blomhoff — forstander og direktør i Betanien gjennom to tiår.

Varsleren er stresset. Han er klar over at Blomhoff vet at han er på sporet av ham.

Fikk en tøff tid

Varsleren på kirkegården skal ha ønsket å få en forsikring fra styre­leder Hysing-Dahl om at han og en annen varsler blir ivaretatt dersom de la frem den omfatt­ende dokumentasjon de hadde samlet.

Tre år senere er Are Blomhoffs handlinger velkjente. Han tilsto i Drammen tingrett tidligere i år, hvor han ble dømt til fengsel i tre år for underslag, bedrageri og sexkjøp i utlandet.

Trekker seg i protest

Men de to varslerne har hatt en tøff tid etter varslingen. En av dem ble langtidssykmeldt.

- De har følt seg trakassert og utestengt, forteller Haavard Pytte, mangeårig tillitsmann i Metodistkirken.

Nå vil han trekke seg som formann i Personalkassen i Metodistkirken, det siste vervet han har i kirken. Han gjør det i protest.

- Jeg kan ikke akseptere den behandlingen varslerne i Betanien har fått, sier Pytte, som har engasjert seg sterkt i saken.

De to varslerne ønsker ikke å bli intervjuet av BT, men BT kjenner identiteten deres. Styreleder Christian Hysing-Dahl avviser kritikken (se egen sak).

Les også: Styreleder avviser kritikken, og bestrider at dokumentasjonen fra varslerne var så klar som de hevder.

- Et dobbelt svik

Betanien-overlege og tillitsvalgt Arne Nakling forteller at varslerne har hatt - og fremdeles har - det vanskelig.

- De har vært gjenstand for klassisk fortielse, uthaling, motarbeidelse og gjengjeldelse. Dette til tross for at de har gjort alt de skulle, sier Nakling.

Les kronikk: Lærdomen frå Betanien

Han mener varslerne ble sviktet ved at styrelederen lenge motsatte seg politianmeldelse. Det tok over ett år før bevisene ble brakt videre til politiet.

- Det er dobbelt svikefullt at det skjer på en diakonal institusjon. Dette kan ikke Metodistkirken leve med. Derfor må hele styret skiftes ut. Det må ryddes grundig i eget hus, sier overlegen.

Ekspert: - Vanlig mønster

Jussforsker og varslerekspert Birthe Eriksen er ikke overrasket når hun får høre om Betanien-varslernes historie.

- Det faller inn i det mønsteret vi kjenner igjen fra det som finnes av forskning, og fra mange av sakene som ender i alvorlige konflikter, sier Eriksen.

Forsøk på å ignorere varsleren kan ifølge Eriksen eskalere.

- Senere kan det bli avvisning og deretter sanksjonering som i verste fall kan ende med endelig utstøtelse i form av lange sykmeldinger, uførhet eller oppsigelse.

- Solid dokumentasjon

Haavard Pytte mener at varslerne er blitt dårlig behandlet helt fra de tok kontakt med styreleder Christian Hysing-Dahl sommeren 2012. Han mener at saken har vært forsøkt dysset ned.

Les også: Går til angrep på Betanien-styret

Dagen etter møtet på gravplassen, den 15. august for tre år siden, presenterte de to varslerne sine funn for Hysing-Dahl.

I en erklæring skriver varslerne at de allerede da la frem dokumentasjon på underslag på mellom fem og ti millioner kroner. De skal også ha lagt ved konkrete bilag som viste de unormale uttakene fra kontoen til selskapet Fundación Betanien i Spania, samt fiktive låneavtaler og bilder som skal ha avslørt uetisk atferd.

Stoppe konge-møte

Varslernes mål var å få styre­lederen til å anmelde forholdet, fjerne Blomhoff fra stillingen og stoppe en 60-årsmarkering for Blomhoff 12 dager senere med utdeling av Kongens fortjenstmedalje.

- I stedet for å gripe fatt i saken, ble Blomhoff hedret med stor fest og senere audiens hos kongen. Dette må være den mest pinlige hendelsen for Betanien og Metodistkirken noensinne. Hadde varselet blitt fulgt opp på skikkelig måte, ville dette vært unngått, sier Pytte.

- Ble forledet

Månedene gikk, og først 10. januar 2013 valgte styret å konfrontere Blomhoff selv. Han innrømmet underslag, men ble likevel tilbudt en konsulentstilling med en årslønn på en halv million kroner. Først 1. november 2013, nær ti måneder etter innrømmelsen, og 15 måneder etter varslingen, anmeldte styret den tidligere direktøren til politiet.

Pytte mener at Metodistkirkens medlemmer og de ansatte i Betanien er blitt forledet.

- Sannheten må frem

- Blomhoff har fått sin straff og skal sone, men de som hadde ansvar for å følge opp varslet og kontrollere og følge opp direktøren, har sviktet grovt, mener Pytte.

- Som styre har en også et ansvar etter loven, og her burde en vurdert å kreve erstatning. Et minstekrav er at hele, og ikke bare deler av styret i stiftelsen Betanien går av etter skandalen, mener Pytte.

At han nå går offentlig ut med saken, er ikke tilfeldig. I dag starter årskonferansen i Metodistkirken i Norge, kirkens øverste organ.

- Det som er kommet frem er så alvorlig at det ikke kan stå uimotsagt. Sannheten må frem.

Les også: Styreleder avviser kritikken, og bestrider at dokumentasjonen fra varslerne var så klar som de hevder.