• TRYGG FREMTID: Emil Lindfors studerer bærekraftig havbruk, og er her i laben der de forsker på lakselus. Til høsten vurderer han å bytte til den nyopprettede sivilingeniørutdanningen i havbruk og sjømat. Som sivilingeniør i havbruk er han nesten garantert jobb. FOTO: Ørjan Deisz

Fiskerinæringen sikler etter denne utdanningen