Du må vera sherpa for å flytta fjell

I tusen år har eit lite tonn stein lege dørgande stille på Gullfjellet. Tre karar med kvar sitt spett får kjapt gjort noko med det.