• TESTET NYORDNING: – Vi tror fastlegene vil føle det nyttig å diskutere langtidssykmeldingene med en kollega, sa daværende fylkesdirektør (nå: regiondirektør) i Nav, Anne Kverneland Bogsnes (til v.), da forsøket startet. Nå konstaterer forsker Silje Mæland (til h.) ved Uni Research at nyordningen hadde null effekt. FOTO: Gidske Stark (arkiv)

Ekstra-sjekk hos Nav senket ikke sykefraværet

Langtidssyke kommer ikke raskere tilbake til jobb, selv om de blir innkalt til ny vurdering hos Nav-lege. Ny studie kan velte regjeringens plan om å stramme inn sykepengeordningen.