• SMÅBY: Planleggerne har her tegnet inn kvartalsstrukturen og foreslåtte byggehøyder på en 3D-modell, som her er sett nordfra. I forgrunnen er Liavatnet. FOTO: Arkitektkontoret Cubus/Bergen kommune

Vil endre Nyborg i Åsane fra asfaltørken til småby

Kvartaler med bolighus, kanaler og parkanlegg langs Liavatnet. Det er kommunens fremtidsplaner for «asfaltørkenen» Nyborg i Åsane.