• NYE FUNN: Geologer har gjennomgått hele bebyggelsen på Votlo og har observert en rekke forhold som blir definert som «potensielt kritiske». FOTO: Brannvesenet

Fant potensielt kritiske forhold på Votlo

Geologer har gjort alvorlige funn ved ti eiendommer i boligfeltet på Votlo.