• SILDREBEKK: I går var ikkje Opo meir enn ein liten sildrebekk som rann frå Sandvinvatnet til Sørfjorden. FOTO: HELGE SKODVIN

Opo splittar Odda-samfunnet

Skal Opo framleis vera verna, eller krev flaumsituasjonen at det blir laga flaumtunnel med kraftverk i enden?