• HAR SATT VARIGE SPOR: Avdelingssykepleier Lise Walter Bjerke er død, 67 år gammel. Hun har etterlatt seg varige og viktige spor på Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, skriver Ole-Bjørn Tysnes i minneordet. FOTO: Privat

Lise Walter Bjerke til minne

Lise har etterlatt seg varige og viktige spor på Haukeland.