På lyriske stiar

Stor kunst er det sjølvsagt ikkje, men den lyriske åra som eg måtte ha, har det med å krevja plass ute i naturen. Såpass balla det på seg i helga, at eg til slutt hadde beskrive både laurdagen og søndagen. På rim.