• BAKSIDA AV SEGLET: Motivet symboliserer kongen som kriger. Han sit på ein stridshest og er iført rustning med hjelm, skjold og sverd. Seglet er stort, ca. ti centimeter. FOTO: Archiv der Hansestadt Lübeck/Digitalarkivet

Unikt kongesegl frå 1200-talet

Eitt av dei best bevarte norske kongesegla frå mellomalderen er oppbevart i byarkivet i Lübeck. Det heng på eit brev som kong Håkon Håkonsson sende til nettopp Lübeck ein vinter for vel 770 år sidan.