Ny rapport om rasfare på Osterøy: Mange hus ligger utsatt til

En rekke bolighus på Votlo ligger utsatt til for skred, viser ny rapport. De ville ikke fått byggetillatelse i dag uten sikringstiltak, ifølge Osterøy-ordføreren.