200 har søkt giardia-erstatning

Rundt 200 personer har til nå søkt Bergen kommune om erstatning etter giardia-infeksjonen i fjor høst.