Søbstad tar selvkritikk

Smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune tok i dag selvkritikk for deler av jobben som er blitt gjort etter Giardia-utbruddet.